tpod

پادکست پل کریمخان

قسمت اول : مصاحبه با رضا جعفر مدار کارگردان تئاتر

سلام و هزارتا حال خوب برای شما یکیشم برای ما

ما خیلی آروم و بی سرو صدا وارد شدیم ، اونم فقط با یه هدف دادن حال خوب ، چون چیزیه که خیلی بهش معتقدیم

در قسمت اولمون با رضا جعفر مدار گپی دوستانه داشتیم ، رضا جعفرمدار کارگردان صاحب سبک و واقعا سبک و جوان ، خیلی دوستانه کنارمون نشست و با ما در مورد اینروزهای خودش در تئاتر صحبت کرد ، امیدوارم که مارو دنبال کنید و در آخرم خیلی چاکریم