tpod

از من تا من چه میگذرد !؟ قسمت اول


از من تا من چه میگذرد ؟
من برنده ی این جنگ می شود یا من ؟

در پادکست جنگ من با من

شما به صورت زنده، شاهد تغییرات زندگی فلاکت بار یک شخص ناشناس هستید.

به نظر شما می تواند تغییر مثبتی در خودش و زندگی اش ایجاد کند یا اوضاع از این هم بدتر می شود ؟ شاید که باید فهمید …

هشدار:

این یک فایل صوتی نیست بلکه بخش هایی از زندگی تک تک شماها می باشد.

این یک فایل صوتی نیست بلکه تلاش کرده است تک تکتان را به جوشش وا دارد.

این یک فایل صوتی نیست بلکه به تعامل شما زندگی خواهد کرد.

این یک فایل صوتی نیست اگر که شما داستان هایتان را برای ما نفرستید

این یک فایل صوتی نیست چون پادکست جنگ من با من، برای خودش شخصیت دارد و زنده است.


من میتوانم به تو کمک کنم ؟

من میتوانم به تو کمک کنم .


شماره ی ارتباط مستقیم با من در تلگرام و واتساپ:

09021377714

ای دی اینستاگرام

jangemanbaman