والت ها و ایجاد حساب در کریپتوکارنسی ها – قسمت بیست و نهم