Logo_041
فصل عاشقی
14 اسفند 1399
سرطان جن فصل دوم
15 اسفند 1399

اپیزود دوم رادیو بروکا”هنر زندگی”

اپیزود دوم رادیو بروکا “هنر زندگی”

برگرفته از کتاب”خوب زیستن” اثر”رولف دوبلی”

“خوب زیستن” اثر رولف دوبلی نویسنده، رمان نویس و کارآفرین سوئیسی، که بعد از کتاب پرمخاطب و پرفروش “هنر شفاف اندیشیدن” به نوشتن 52 راهکار ساده ولی شگفت انگیز برای رسیدن به شادکامی، موفقیت و ثروت در این کتاب پرداخته است.
زندگی ما امری غیر قابل پیش‌بینی است. حتی سیستم ایمنی بدن ما نیز، برنامه کلی ندارد و در برابر ویروس ها و باکتری هایی که دائماً در حال جهش هستند، از طریق اصلاح مداوم خود به انجام وظایفش میپردازد. در بُرهه‌ای که هم دم از تغییر دنیا و جامعه خود میزنند، واقعیت این است که ما نقش برنامه‌ریزی را بیش از اندازه، و نقش اصلاح، بویژه اصلاح خودرا، بسیار ناچیز برآورد می کنیم.

گویندگان: مسعود حبوباتی، زهرا صدیقی، مهدی جعفری
نویسنده: فاطمه حاج حسنی

میتونید با مراجعه صفحه اینستاگرامی گوینده، به ویدیو پادکست ها دسترسی پیدا کنید