رابرت دارست
اپیزود پنجم- رابرت دارست: معمای چهل ساله قسمت اول
28 اسفند 1399
سرطان جن فصل دوم
29 اسفند 1399

پادکست عاشقانه‌ی “قرار عاشقی”

من خاطرات تو بودم،
خاطرات تلخ و شیرینت.
بگو کدام دست،
کدام بوسه،
کدام تن
مرا از ذهن توخط زد؟…

گوینده: مسعود حبوباتی
متن: حمید سلیمی
تنظیم: پژواک ماهور

میتونید با مراجعه صفحه اینستاگرامی گوینده، به ویدیو پادکست ها دسترسی پیدا کنید

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند