دل آوا – اپیزود 7
11 اردیبهشت 1399
اپیزود ششم رادیو ویکی تولید
اپیزود ششم: مسخره ترین ایده هایی که پولساز شدند!
13 اردیبهشت 1399

قایق کاغذی_روایتی از روسپیگری پسران

قسمت اول رادیو ریل_قایق کاغذی

همیشه تاریکی های شهر بیشتر است. اما نمی بینیم.
در این شماره با شما از روسپیگری پسران برای شما قصه هایی میگوییم که مستند اند و حاصل تجربه ی راویان.
برای آنکه روسپیگری را بشنویم و بشناسیم و با درک آن از نقطه ی تاریک شهر بیرونش بکشیم از قصه آغاز کردیم و تا تعریف و تبیین علمی پدیده ادامه میدهیم تا به نقشی شفاف از این قصه ی مبهم ، تاریک و ناشناخته برسیم.
با ما بشنوید!

ارتباط با ما:radiorail99@gmail.com

0