رادیو نشیب
۱۴ اردیبهشت , ۱۳۹۹
مصاحبه
۱۴ اردیبهشت , ۱۳۹۹

معنی عشق رو فهمیدن زندگی رو از این رو به اون رو می کنه