صفا و دوستان : کبود - livid

با شنیدن کبود یاد چی میوفتی؟

مذهبی باشی یا نباشی، اگه اسم هر کسی که دوستش داری و واژه ی کبود با هم تو یک جمله بیان، چه واکنش و حسی داری؟ دارم واقعا ازت می پرسم، چه واکنشی داری و چه بلایی سر باعثش میاری؟

نوشته ی یکی از دوستامون و بر اساس احساس و اتفاقی واقعی…

با صدا و فریاد من، کیان کوثری