tpod

پادکست صوتی عاشقانه زیب النساء

کار داستانی “زیب‌النساء” داستان عاشقی هست که در راه رسیدن به معشوق خود به مشکلاتی برمی‌خورد و برای همین شروع به نوشتن نامه هایی عاشقانه برای معشوق خود می کند

اپیزود دوم “ماهی کوچولو”

در این قسمت نامه ی عاشق به دست مجنون می رسد که در آن از روز اول اشنایی با دلبر را می گوید و به وصف او می پردازد.

متن:مسعود حبوباتی

گویندگان: مسعود حبوباتی و راضیه السادات موسوی