آموزش زبان انگلیسی Talk Stop
7 اردیبهشت 1400
Episod 12
7 اردیبهشت 1400

پادکست عاشقانه‌ی “دلبر”

دست خودم نیست دلبرکم،

وقتی کسی را خیلی دوست داشته‌باشم جزئی‌نگر می‌شوم،

تمام حرکاتش را نگاه میکنم.

گوینده و نویسنده: مسعود حبوباتی

تنظیم: پژواک ماهور

میتونید با مراجعه صفحه اینستاگرامی گوینده، به ویدیو پادکست ها دسترسی پیدا کنید