سبک شناسی اپیزود پنجم – هارد راک
۲۸ اردیبهشت , ۱۳۹۹
قسمت ۱۶: استان سمنان در سفرنامه‌های سیاحان خارجی
۲۸ اردیبهشت , ۱۳۹۹

پرستوها به خانه کوچ میکنند .

تا حالا شده که تصمیم خانواده مسیر شما را به طور کل روی تغییر بده ، بعد به واسطه ی همان تصمیم دوباره شما به نقطه ی اول زندگیتون برسین ؟….