ماهی سیاه کوچولو ۵
۲۱ تیر , ۱۳۹۹
زیب النساء | اپیزود سوم
۲۱ تیر , ۱۳۹۹

۱.۴. | تکانش | اثر مرکب از دارن هاردی

تو فصل اول این پادکست کتاب “اثر مرکب” از دارن هاردی را بررسی خواهیم کرد. این کتاب در باب توسعه فردی و کسب موفقیت نوشته شده است. در قسمت چهرم در مورد قدرت نیروی تکانش و تاثیر آن بر روند موفقیت افراد صحبت خواهیم کرد.

گوینده: مریم سادات احمدی

اینستاگرام: @spongebob.podcast