پادکست مقیاس
۱۴ تیر , ۱۳۹۹
پادکست مقیاس
۱۴ تیر , ۱۳۹۹

۱.۳. | عادت ها | اثر مرکب از دارن هاردی

تو فصل اول این پادکست کتاب “اثر مرکب” از دارن هاردی را بررسی خواهیم کرد. این کتاب در باب توسعه فردی و کسب موفقیت نوشته شده است. در قسمت سوم در مورد عادت های خوب و بد و تاثیر آنها بر زندگی صحبت خواهیم کرد.

گوینده: مریم سادات احمدی

اینستاگرام: @spongebob.podcast