ایستگاه نهم: سفارش غذا در رستوران
آموزش زبان انگلیسی Talk Stop
۲۰ مرداد , ۱۳۹۹
POCDAST
۲۰ مرداد , ۱۳۹۹

۲٫۲٫ | به هوش و استعاد برجسته خود اعتماد کنید | راز دختران موفق از کارا آلویل لیبا

۲٫۲٫ | به هوش و استعاد برجسته خود اعتماد کنید | راز دختران موفق از کارا آلویل لیبا

تو فصل دوم این پادکست کتاب “راز دختران موفق” از کارا آلویل لیبا را بررسی خواهیم کرد. این کتاب رشد و پیشرفت زنان رو در دنیای کسب و کار بررسی کرده است، البته اگر نظر من رو میخوای گول اسم کتاب رو نخور، دونستن نکات ذکر شده تو این کتاب فارغ از جنسیت واسه هر فرد طالب پیشرفتی ضروریه.

گوینده: مریم سادات احمدی

اینستاگرام: @spongebob.podcast

تلگرام: @spongebob.podcast