انتخاب
۹ اردیبهشت , ۱۳۹۹
مسافر
۹ اردیبهشت , ۱۳۹۹

پادکست سروش

اپیزود ۱

پادکست سروش در اپیزود اول یک داستان کوتاه به نام (نه در رفتن حرکت بود.نه در ماندن سکونی )نوشته البرز زاهدی و یک قطعه موسیقی از محسن نامجو به اسم الکی که عرضه می گردد.