عاشقم نبود
۱۳ مرداد , ۱۳۹۹
پادکست پل کریمخان
۱۳ مرداد , ۱۳۹۹

خوانش”آنجا و اینجا”

خوانش"آنجا و اینجا"

خوانش “آنجا و اینجا”

گویندگان:مسعود حبوباتی و راضیه السادات موسوی

شعر:معینی کرمانشاهی

شما میتوانید با مراجعه به صفحه ایستاگرامی ما،از بقیه کار ها دیدن فرمائید.