قسمت 30

۲۵ آبان , ۱۳۹۴
1099534261104597746_1742185181

پستچی قسمت ۳۰

من دیگر آن دختر هجده ساله نبودم که زود گریه ام بگیرد.علی هم مرد سی و یک ساله ای بود که از سخت ترین میدانهای جنگ […]