قسمت 29

۲۵ آبان , ۱۳۹۴
1099534261104597746_1742185181

پستچی قسمت ۲۹

…بدون تو میمیرم. این جمله را علی با چنان معصومیتی گفت که مرا به چهارده سالگی برد. وقتی برای اولین بار در خانه را باز کردم […]