قسمت 26

۲۱ آبان , ۱۳۹۴
1099534261104597746_1742185181

پستچی قسمت ۲۶

مادر علی،نزدیک سحررفت.در حالیکه دست رنجورش در دست علی بود و آرامشی در صورتش.هرگز از کاری که کردم پشیمان نیستم.دیدن چهره آرام آن زن،به وقت آخرین […]