قسمت دهم

۵ آبان , ۱۳۹۴
1099534261104597746_1742185181

پستچی قسمت دهم

در بوسنی هنوز جنگی نبود.برایم مهم نبود بوسنی کجاست، هر جا که بود، قرار بود علی را از من بگیرد.حالا جنگ من با مادر علی یا […]