قسمت 24

۲۰ آبان , ۱۳۹۴

پستچی قسمت ۲۴

نسل من به همه چیز عادت داشت.جنگ، بمباران، موشک باران، سرما؛ سهمیه بندی نفت وخوراکی، تاریکی شبانه، قطع گاز، ترس و هر چیز دیگر..نسل من به […]