قسمت دوازدهم

۷ آبان , ۱۳۹۴

پستچی قسمت ۱۲

گاهی بیداری، ولی انگار خواب میبینی.همه ی آن لحظه های خواندن صیغه محرمیت، در آن اتاق کوچک و خاکستری پادگان که پر از پوشه بود، به […]