وبلاگ

۲۵ آبان , ۱۳۹۵

بسم خودش

اول سلام دوم نوشتن ام خوب نیست! یعنی نوشتنم نمیاد اما تا دلت بخواد حرف زدن رو دوست دارم. به این موضوع وقتی شک کردم که […]
۲۰ آبان , ۱۳۹۵

رادیو ِآگینه: اجداد (اژداد)

 
۲۶ مهر , ۱۳۹۵

پختستان: روایتی از زندگی همه ما

پختستان