• پادکست گپ، قسمت ۱

  ه پادکست صریح و خودمونی، یه دهه شصتی و یه دهه هفتادی. این قسمت: زلزله کرمانشاه، کنسرت شیلر و الافور آرنالدز، فیلم خفه‌گی، کافه‌های تهران، رفتارها در فضای مجازی
 • پادکست گپ، قسمت ۲

  ه پادکست صریح و خودمونی، یه دهه شصتی و یه دهه هفتادی. این قسمت: فیلم قاتل اهلی، ایران در جام جهانی، خیابان سی تیر، فیلم گرفتن طی کنسرت‌ها
 • پادکست گپ، قسمت ۳

  ه پادکست صریح و خودمونی، یه دهه شصتی و یه دهه هفتادی. این قسمت: موسیقی الکترونیک، نمایش الیور توئیست و تئاتر موزیکال، کافه‌بازی‌های تهران، کمک به نیازمندان
 • پادکست گپ، قسمت ۴

  ه پادکست صریح و خودمونی، یه دهه شصتی و یه دهه هفتادی. این قسمت: ستاره‌های سینما در تئاتر، جشنواره فجر، دو نمایشگاه جذاب تهران، زلزله تهران
 • پادکست گپ، قسمت ۵

  یه پادکست صریح و خودمونی، یه دهه شصتی و یه دهه هفتادی. این قسمت: حادثه کشتی سانچی، فیلترینگ تلگرام، جشنواره فجر، املت‌خوری‌های تهران
//]]>