• رادیو برفک《خزان》

    رادیو برفک: پادکست خزان
  • رادیو برفک《سینهءمشروح》

    اگر لیلی نبود..زمین خدا..همیشه سردش بود
  • 《رَدِ اشک》

    لیلی گفت : پایان قصه‌ام زیادی غم‌انگیز است؛ مرگ من،مرگ مجنون،پایان قصه‌ام را عوض می‌کنی؟ خدا گفت : پایان قصه‌ات اشک است؛ اشک دریاست؛دریا تشنگی‌ست و من تشنگی‌ام،تشنگی و آب. پایانی از این قشنگ‌تر بلدی؟