مسعود حیدریان

۱۵ مرداد , ۱۳۹۶

آغاز یک پایان

۱٫ شايد بزرگ ترين درس زندگي ام را آن روز گرفتم ، توي آن مهماني، روبروي آن حوض و فَوّاره اش … نشسته بودم، چند ليوان […]