رادیوگیک ۶۴ – بازگشت به دوران طلایی هکرها

“رادیوگیک ۶۴ – بازگشت به دوران طلایی هکرها” از RadioGeek توسط Jadi. منتشرشده: ۲۰۱۶٫ قطعه ۶۴٫ سبک: Podcast.

//]]>